sosyal sorumlulukta kalite Tag

Deprem Hafızası Kolektif Çalışmanın Geliştirilmesi ve Koordinasyonda Kalite Projesi (SD4/GEN/7210)   6 Şubat'taki Kahramanmaraş Depreminde, sivil toplum ve vatandaşlar arasındaki dayanışma örneğinden ilham alarak, faydalı belgelerin ve araçların toplandığı, sivil toplumun yaşadığı koordinasyon sorununu ele alan olan bir çalışmadır. Deprem sürecinde edinilen deneyimlerin unutulmaması ve gelecekteki depremlerde sivil toplum...

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Şirketlerin Toplumsal Değişimdeki Rolü Merve Demirkaya & Ümit Yardım Görsel Tasarım: Aras Özer            Günümüzün hızla değişen dünyasında, şirketlerin toplumsal sorumlulukları ve bunların etkileri, sadece iş dünyasının sınırlarını değil, aynı zamanda geniş toplumsal ve çevresel konuları da kapsamaktadır. Artık şirketler, sadece finansal...

Slacktivism: Sosyal Medyada Sosyal Değişim Mümkün mü? Merve Demirkaya (Görsel Tasarım: Sercan Aykar)   Dijital çağın en çarpıcı etkilerinden biri, teknolojinin toplumsal hareketler ve aktivizm biçimlerinde oynadığı rolün değişimidir. Sosyal medya, geleneksel medya kanallarına nazaran daha erişilebilir ve etkileşimli olduğundan, toplumsal konulara dair farkındalık yaratma ve harekete geçme yöntemlerini...

  Kesintisiz Gönüllülük Mümkün Mü? Hazırlayanlar: Merve Demirkaya & Ümit Yardım Gönüllülük, toplumumuzun temel taşlarından biri olarak kabul edilir. İnsanların hayatlarına dokunmak, topluma katkıda bulunmak ve bir fark yaratmak için kişisel zaman ve çabayı fedakârca, karşılık beklemeden sunan bireyler, toplumun gelişimi için hayati öneme sahiptir. Sivil toplum kuruluşları...

  Sosyal Etki Analizi Nasıl Yapılır? Hazırlayanlar: Ümit Yardım & Merve Demirkaya (Görsel Tasarım: Aras Özer) Sosyal etki analizi hem filantropik kuruluşlar hem de sivil toplum örgütleri, sosyal girişimciler ve şirketler gibi geniş bir yelpazede yer alan kuruluşlar için giderek daha fazla önem kazanıyor. Sosyal etki analizi, kuruluşların gerçekleştirdikleri...

“Inclusive Youth Work for ALL” Eğitim Kursu Projesindeydik! (Balvi - LETONYA) Organizatörlüğünü Raibais Kakis’ in yaptığı “Inclusion ve Diversity - Kapsayıcılık ve Çeşitlilik” konulu Erasmus+ Projesi Letonya’nın Balvi kentinde 14-19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi.  Proje için Macaristan, Letonya, İtalya, İspanya, Güney  Kıbrıs, Bulgaristan ve Türkiye olmak...

Anket Linki: https://forms.gle/YAaRV5KmaJeitjEt9 Bu anket çalışması Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği tarafından hazırlanmış olup Sivil Toplum Örgütlerinin kriz yönetimi ile ilgili deneyimlerini ve tecrübelerine bağlı olarak görüşlerini toplamayı amaçlamaktadır. 6 Mart Kahramanmaraş depremi kısa sürede onarılamayacak yaralar açmıştır. Dayanışmayla bu yaralar sarılmaya çalışılırken, Sivil Toplum Örgütleri, deprem...