SSPKONGRE Proje Kalite Toplantısı – Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı

Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği’nin yaptığı ilk proje başvurusu SSPKONGRE (Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi) öncesinde projelerin kalitesini artırmak için organize edilen Proje Kalite Toplantısı (PKT)’dir. 

PKT,  Avrupa Birliği Sivil Düşün Programından hibe almaya hak kazanmış bir çalışmadır. 

Proje Tarihleri:

17-21 Nisan 2019

Proje Yeri:

Ostimpark Business Hotel – Ankara

Proje Özet:

SSPKONGRE’nin (Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresinin) amacı, “Uygulamanın kalitesi stratejinin mükemmelliğinden daha önemlidir” felsefesinden yola çıkarak Türkiye’deki projelerin sürdürülebilirliğine ve sosyal etkisine dikkat çekerek, proje kalitesini artırmak için farkındalık yaratmaktır. SSPKONGRE ayrıca proje uygulayıcılarının, ilgililerin ve gönüllülerin projelere ulaşma hakkını savunmakta, bu nedenle projeleri ulaşılabilir kılmak adına faaliyet yürütmektedir. Bu sayede proje kültürünün değişmesine öncülük yapmayı planlamaktadır. Kaliteli projelerin üretilmesi ise bu kültür dönüşümü sonrası, kaliteli projelerle etkileşilerek olacaktır.

Proje Amaç ve Hedefleri:

SSPKONGRE, 2014 yılında ilk kez uygulanmaya başladı ve halen uygulanmaya devam ediyor. Kongremizin hedeflerine buradan ulaşabilirsiniz. Özet olarak; bizler sosyal sorumluluk projelerinin kültürünü değiştirmek ve bunu yaparken de kalite olgusuna vurgu yapmak istiyoruz. Hali hazırla binlerce proje uygulayıcısı kurum vardır ve bu kurumlar yılda binlerce proje uygulamaktadır. Uygulanan projelerin sayısı fazla olsa da hedef kitle üzerinde meydana gelen dönüşüm minimal düzeylerde kalmakta ve ihtiyacın ortadan kaldırılması durumu söz konusu olmamaktadır. Bu durum projelerin kalitelerindeki eksikliği ve kaliteli projelere erişimdeki zorluğu işaret etmektedir. SSPKONGRE, proje uygulayıcılarının ‘Bilgiye Erişim Hakkı’nı sağlamak için organize edilmektedir. Bilgiye Erişim Hakkı ise şu şekilde işlenecektir: Proje uygulayıcılarının kalite göstergeleri, değerlendirme kriterleri ve kaliteli uygulama örneklerine ulaşma hakkı vardır (olmalıdır) fakat birçok hibe programında başvuru sahiplerine dönüş yapmadan başvuruları reddedilmekte, başvuran projelerin kabulüne istinaden bilgiler kısıtlı (dar) çevreler tarafından bilinmekte ve proje uygulamaları da bu çevrenin tekelinde devam etmektedir. Alanında uzman olup, imkanı kısıtlı gruplara yönelik hak temelli veya belli bir ihtiyacı gidermeye yönelik çalışma yapmak isteyen STÖ’ler bilgiye erişme süresinde büyük sıkıntılar yaşar ve/veya proje yazmaktan vazgeçer. Bizler Sivil Toplum için çalışan gönüllüleriz. Paylaşarak türetir ve türettiklerimizi yine paylaşırız. SSPKONGRE bu güdüyle ortaya çıkmıştır. Sivil Toplum alanında uygulanmış olan sosyal sorumluluk projelerinin tüm detaylarıyla ele alınması ve kalite göstergelerinin ortak bir platformda konuşulması için… Kongre sonunda oluşturduğumuz ‘Kongre Bildiriler Kitapçığı’* ise uygulanmış kaliteli projelerin detaylarına erişim olanağı sağlanmaktadır.

Kaliteli projelerle etkileşen proje uygulayıcıları, kendi uygulayacakları yeni projelerde kalite kavramını da göz önünde bulunduracaklarını öngörüyoruz. Bu sayede, birçok farklı hedef kitleye yönelik uygulanmakta olan sosyal sorumluluk projeleri ‘Sürdürülebilir İnsani Kalkınma’yı beraberinde getirecektir. Çünkü kaliteli bir proje, kendi içinde sürdürülebilirliği ve sosyal faydayı da barındırmaktadır.  Sadece insanda değil, ‘kırsalın kalkınması’, çevre, hayvan ve daha birçok farklı konuda sosyal sorumluluk çalışması yapılmakta, bu çalışmalardan benzer etkiler beklenmektedir.

Proje Kalite Toplantısı (PKT), sspkongre’nin etkisinin artırılması ve erişim hakkının geliştirilmesi için önemli bir çalışma niteliğindedir.

*www.sspkongre.com/sistem sayfamızda kitap görsellerine tıkladığınızda SSPKONGRE’nin sunulan projelerine erişim olanağı sağlanmaktadır. Herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur.

Katılımcı Profili:

PKT’nin katılımcı profile aşağıdaki şekildedir:
1. SSPKONGRE Danışma Kurulu
2. SSPKONGRE Yürütme Kurulu
3. SSPKONGRE Gönüllüleri
4. SSPKONGRE5 Sözlü Sunum Proje Temsilcileri

Metodoloji:

PKT faaliyetlerinde yaygın eğitim metotları kullanılacaktır.

Proje Kalite Toplantı Raporuna buradan ulaşabilir ve indirebilirsiniz: