Eğitim Raporu- Gençlik STK’ları Eğitimi

Gençlik STK’ları için Etki Değerlendirme, Araştırma Yöntemleri ve Savunuculuk Eğitimi

Yer: Zemin İstanbul, Şişli, İstanbul

Tarih: 17.02.2020-21.02.2020

Hayal Ortakları Derneği ve Kalkınma Analitiği Derneği, “Gençlik STK’larının Araştırma ve Savunuculuk Kapasitelerinin Artırılması” projesi kapsamında gençlerle ve gençlere yönelik çalışan STK’lar için bir araştırma, etki değerlendirme yöntemleri, savunuculuk eğitimi düzenledi.

17-21 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen eğitime dernek adına üyelerimiz katıldı. Eğitimin birinci gününde içerik, program ve eğitimciler hakkında bilgiler verildi. Toplam 12 modülden oluşan eğitim önce “Gençli̇k Güçlenmesi̇ Nedi̇r, Nasil Tanimlanır?” konusu  ile başladı. Diğer modüllerde araştırmaların nasıl yapılması gerektiği, yöntemlerin kullanılabileceği, yazım taramasının nasıl yapılacağı, sonra Ni̇tel Araştırma Tasarımı Ve Yöntemleri konuları işlendi.

Eğitimin ikinci gününde Nicel Araştırma Tasarımı Ve Yöntemleri,  Nitel Araştırma Uygulamaları ve Nicel Uygulamalarla ilgili detaylı bilgi verildi. Son olarak ise Karma Yöntemler anlatıldı.  Diğer bir modülde Etki ve Nicel Etki Değerlendirme konusunda istatistiki verilerden yararlanıldı. Regresyon analizleri, güven aralığı, fark içinde fark yöntemleri gibi başlıklar anlatıldı ve örnekler verildi. Son oturumda ‘STK’lar ve Gençli̇k Güçlenmesi̇ni̇ Ölçme Yöntemleri̇’nde Edinburgh Dükü Ödül Programından da bahsedildi. Eğitimin son günü de vaka çalışması için bir STÖ’nün karşılaştığı bir sorun seçilerek bu sorunun nitel ve nicel yöntemlerle nasıl çözüme kavuşacağı çalışıldı ve gün sonunda katılımcılara sertifikaları verilerek eğitim sonlandı.