Politika, Araştırma ve Uygulamayı Birleştirme Konferansı (16-18 Ekim 2022, Ankara)

Politika, Araştırma ve Uygulamayı Birleştirme Konferansı, 16-18 Ekim 2022, Ankara

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 16-18 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen ve araştırmacı, uygulayıcı ve politika yapıcılardan oluşan 60’tan fazla katılımcının yer aldığı Youth at Work Ortaklığı kapsamında “Youth@Work: Connecting Policy, Research and Practice Conference” (politika, araştırma ve uygulamayı birleştirme konferansı) etkinliğine katıldık.

Konferans, gençlerin istihdam edilebilirliği ve girişimciliği konusunda süreçlerin nasıl oluşturulacağını tartışmak üzere gençlik çalışması sektöründe aktif olarak çalışan çok çeşitli araştırmacıları, politika yapıcıları, gençlik çalışanlarını ve diğerlerini bir araya getirdi. Konferans yerelden uluslararasına ağ kurma fırsatı sunmasının yanı sıra çeşitli kaynaklar da sağladı.

Gençlik çalışmaları ve araştırmalarıyla ilgili diğer kaynaklar:

Youthwiki 

RAY Network

E-library Avrupa Birliği Konseyi Gençlik Ortaklığı tarafından sağlanan gençlik sektörü değerlendirmesi

Youth at Work Partnership hakkında daha fazla bilgi