Kriz Dönemlerinde Sivil Toplum Örgütlenme Prosedürü

Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği tarafından başvurusu yapılan; Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı “Bizi Bağlayan Şeyler” Özel Desteği kapsamında sunulan Kriz Dönemlerinde Sivil Toplum Örgütlenme Prosedürü (SD4/COV/0158) projemiz Sivil Düşün tarafından kabul edildi.

Geleceği Paylaş ve Yaşar Üniversitesi’nin desteklediği proje kapsamında başta Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler başta olmak üzere hedef kitlesinin ihtiyaçlarına yönelik faaliyet gösteren oluşumların kriz döneminde çalışmalarını aksatmadan devam etmeleri için Kriz Döneminde nasıl örgütlenecekleri ve çalışmalarını nasıl yapacaklarını da kapsayan Kriz Dönemi Sivil Toplum Örgütlenme Prosedürü  oluşturmayı planlıyoruz. Hazırlanacak prosedürü takip ederek STÖ’ler ve yerel yönetimler muhtemel kriz dönemlerinde (pandemi, doğal afetler vb.) faaliyetlerini nasıl devam ettireceklerini belirleyecekleri özgün yönergelerini oluşturabilecek ve kriz sürecinin ne kadar uzunluğundan bağımsız olarak hedef kitle ile arasındaki bağın sürekli, yardımların ise sürdürülebilir kılmasını sağlanacak.

 

Proje ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.