“Inclusive Youth Work for ALL” Eğitim Kursu Projesindeydik! (Balvi – LETONYA)

“Inclusive Youth Work for ALL” Eğitim Kursu Projesindeydik! (Balvi – LETONYA)

Organizatörlüğünü Raibais Kakis’ in yaptığı “Inclusion ve Diversity – Kapsayıcılık ve Çeşitlilik” konulu Erasmus+ Projesi Letonya’nın Balvi kentinde 14-19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi.  Proje için Macaristan, Letonya, İtalya, İspanya, Güney  Kıbrıs, Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden toplamda 22 kişi katıldı.

Proje ortaklarından birisi olan SSKD Ayşe, Emre ve Melisa Letonya’da temsil etti.

Proje konusu olan kapsayıcılıkla ilgili Engelliler, Sağlık sorunları, Eğitim ve Öğretime bağlı yaşanılan engeller, Kültürel farklılıklar, Sosyal engeller, Ekonomik engeller, Ayrımcılığa bağlı engelller ve Coğrafi engeller olmak üzere 8 alt başlık belirlendi. Katılımcıların Kapsayıcılık konusu ile ilgili düşünceleri, prensipleri; organizasyonların bu konuyla ilgili çalışmaları ve geldikleri ülkelerin bu konuyla ilgili yaklaşımı ve çalışmaları ele alındı. Her güne “Daily Reflective Questions”la başlanarak katılımcıların bu konu hakkındaki farkındalıkları konuşuldu. Proje alt başlıklarını konu alan çalışmalarda katılımcılar Balvi ve Balvi sakinleriyle de tanışma ve proje hakkında konuşma fırsatı buldu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ise “Leose” ve “Living Library” di. Katılımcılar ilk çalışmada proje konusuna dikkat çekmek için çeşitli posterler hazırlayarak projenin uygulandığı Balvi şehrinin çeşitli yerlerinde posterlerini fotoğrafladılar. İkinci çalışmada ise katılımcılar konuyla ilgili yazdıkları ve resimledikleri hikayelerini Balvi halkına anlatma fırsatı buldular. Hem Balvi sakinlerinin hem de katılımcıların konuyla ilgili farkındalıklarının artması için oldukça önemli bir çalışma oldu. Engelliler (Disabilities)  başlığı altında Balvi’deki merkezler gezilerek katılımcılar bilgilendirildi ve farkındalık sağlandı.

Projenin sonlarına doğru “disabilities” konulu çalışmada grup beşer kişilik küçük gruplara bölündü ve görme, konuşma ve hareket engeli olan kişilerin oluşturduğu grubun bir ürün ortaya çıkarması istendi. Bu çalışmada kişilerin engellerin bir grup olma bilincine ve bir ürün çıkarmaya engel olmadığı, gerekli farkındalıklar ve imkanlar sağlandığında çok üretken olunabileceğinin altı çizilmiştir. Öğrenilen ve kazanılan farkındalıklarla yine küçük gruplar halinde konuyla ilgili çalışmalar düzenlenmesi istendi. Sonrasında ise bu çalışmalar üzerine katılımcılar fikirlerini sundular; çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleriyle ilgili geri bildirimler alındı. Projede ayrıca geri dönüşüm ve çevre kirliliğine ve bununla ilgili bize düşen görevlere de dikkat çekildi. Katılımcıların projeyle ilgili geri bildirimleri alınarak süreç sertifikasyonla sonlandırıldı.

Eğitimle ilgili kısa video: https://youtu.be/qmA4cFWZ1ZE 

Görseller: