Sivil Toplumda Dijital Dönüşüm Yönetimi ve Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Dijital Araçlar Eğitimini Tamamladık!

Sivil toplum kuruluşları için dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarının önemi gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda düzenlenen “Sivil Toplumda Dijital Dönüşüm Yönetimi ve Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Dijital Araçlar” konulu bu eğitim, sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşüm sürecinde daha etkin ve verimli olmalarına yardımcı olmak amacıyla; Ümit Yardım ve Ayşe Demir’in eğitmenliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası Fikrimiz Birimi salonunda gerçekleştirildi.

Eğitimde, yaygın eğitim metotları kullanılarak katılımcılarla yapay zeka ve sivil toplumda dijital dönüşümün ne olduğu konusu ele alındı. Ayrıca, katılımcılarla birlikte yapay zeka ile güçlendirilmiş dijital araçlarla ilgili bir uygulama gerçekleştirildi. Yapay zeka araçlarından yaygın olarak kullanılan  ChatGPT, InVideo, Merlin, Murf, Humata, Notion, Gamma, Glasp, Anchor for podcast, Rationale, Gpt for Youtube, Synthesia, Qwiqr, Quillbot, Wisdolia, SheetGPT, Buy Me A Coffee, D-ID, Anchor ve Canva Ai  tanıtılırken katılımcıların bu araçlardan bazılarını kendi çalışmalarını organize ederken kullanmaları sağlandı. Uygulamalı olarak gösterilen bu araçlar, sivil toplum kuruluşlarının iletişim, proje yönetimi, içerik üretimi, analiz ve raporlama gibi farklı alanlarda daha hızlı ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlamakta.

Bu eğitim sayesinde, sivil toplum kuruluşları dijital dönüşüm sürecinde yapay zeka ve diğer dijital araçların kullanımına daha fazla ağırlık verebilir ve daha verimli çalışmalar gerçekleştirebilirler.