İzmir Sosyal Sorumluluk Forumu Organize Edildi

Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği, Karşıyaka Belediyesi, Pi Gençlik Derneği, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Eğitim Kooperatifi ortaklığında İzmir’de düzenlenen Sosyal Sorumluluk Forumu (İSSF) ile STK’ların yanı sıra, üniversite ve yerel yönetimler için de son dönemde önemli hale gelen sosyal sorumluluk alanına bir forum kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda ilk kez 21 Aralık 2019 tarihinde Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde düzenlenen İSSF’de sosyal sorumluluk alanının tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde rol oynayan tüm paydaşlar bir araya geldi ve sosyal sorumluluk sahasının pratikleri, yöntemleri, prosedürleri, ilkeleri ve yönetim modelleri konusunda farklı yaklaşımların birlikte değerlendirilmesini sağlandı.

“Çözüm Üreten Aktörler” temasıyla düzenlenen İSSF; sosyal sorumluluk alanının farklı seslerinin bir araya geldiği ve bu alanla ilgili birikimlerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olmayı hedefliyor. Forum katılımcıları, deneyimlerini paylaşma ve sosyal sorumluluk alanındaki farklı yaklaşımları bir arada tartışma imkânına sahip oldular. Bu amaçla organize edilen çalıştayda yuvarlak masada Üniversite, Belediye, STK ve Kooperatif temsilcilerine yer verildi.

*İSSF’19 Forum Raporunu Buradan İndirebilirsiniz.

 

Program Akışı

10:00 – 11:00 — Tanışma ve Bilgilendirme

11:00 – 12:40 — Çalıştay
*Soruların okunması (2 dk)
* Masanın konu ile ilgili tartışması (18 dk)
Not: Çalıştay 6 sorudan oluşmaktadır. Her soru için toplamda 20 dk ayrılmıştır.

12:40 – 13:30 – Değerlendirme

13:30 – 14:30 — Öğle arası

14:30 – … — Panel (Panel değerlendirme toplantısı olarak uygulandı)

İSSF Raporu