Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu’nun  27.12.2022 tarih ve 2022/6 no.lu kararı ile SSKD’nin 2. dönem görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

YÖNETİM KURULU
Ümit Yardım YK Başkanı
Emre Yiğit YK Başkan Yardımcısı
Oya Demir Genel Sekreteri
Emre Karaca Sayman Üye
Kevser Çimenli Üye
DENETLEME KURULU
Hasan Uzal DK Başkanı
Murat Akbıyık Kurucu Üye
Asuman Uçar Üye

 

 

 

YEDEK YÖNETİM KURULU
Yağmur Ş. Bayındır
Mustafa Yardım
Yavuz Sultan Selim Kavrık
Vedia Ulak
Gürhan Toptaş
YEDEK DENETLEME KURULU
Nazlı Gündoğdu
Murat Göçer
Mehtap Uzal