Konaklamalı Eğitim Merkezleri (KEM) için Kalite Kontrol Listesi

KONAKLAMALI EĞİTİM MERKEZLERİ (KEM) İÇİN KALİTE KONTROL LİSTESİ

Bu Kalite Kontrol Listesi, Avrupa genelinde Konaklamalı Eğitim Merkezleri (KEM) için bir öz-değerlendirme rehberi ve aynı zamanda bir KEM kurmak/inşa etmek isteyen kuruluşlar için bir rehber niteliğindedir.

Kalite Kontrol Listesindeki ‘mekân’ terimi, başkaları tarafından eğitim etkinliklerine ev sahipliği yapmak için hizmetler sunan veya etkinlikleri kendileri organize eden bir Konaklamalı Eğitim Merkezini ifade eder. Bu Kalite Kontrol Listesi hazırlanırken barınma ve eğitim hizmetleri konuları odak noktaları olarak belirlenmiştir.

Bu Kalite Kontrol Listesi, Avrupa’daki KEM’ler için bir öz değerlendirme kılavuzu ve aynı zamanda bir REC kurmak/inşa etmek üzere olan kuruluşlar için bir kılavuz olması amaçlanmıştır.

Kontrol Listesindeki Konular:

 1. Konut Faktörü
 2. Sürdürülebilirlik
 3. Yerel Topluluğa Erişim/Yerel Toplulukla Çalışma
 4. Eğitim Programları
 5. Çeşitli gruplarla çalışma
 6. Çalışanların Yönetimi
 7. Finansal Yönetim

 1. Konut Faktörü

Grupları Ağırlama ve yaygın eğitim faaliyetleri

Mekân:

 • gruplar için konaklama sağlama, onların yaşam ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan hizmet sunar.
 • yaygın öğrenme için uygundur ve deneyimsel öğrenme etkinliklerini kolaylaştırır
 • aktivite programının planlanmasına dayalı olarak zamanlama konusunda esnektir.
 • konaklama ve yemek düzenlemeleri açısından esnektir.
 • kaliteli yiyecekler sunar ve özel diyet gereksinimlerine iyi yanıt verir.
 • net bir irtibat noktası vardır (yani bir resepsiyon masası veya bir kişi)
 • katılımcılar, etkinlik organizatörleri ve kendi personeli arasında temizlik için ortak sorumluluk sunar.
 • boş zaman alanları ve/veya aktiviteler sunar (örneğin kitaplar, oyunlar, spor malzemeleri)
 • Katılımcıların izlenimlerini ifade etmeleri için bir alana sahiptir
 1. Ekolojik Sürdürülebilirlik

Mekân:

 • Gıda ve gıda israfına yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım izler.
 • enerji verimliliğine yönelik proaktif bir yaklaşıma sahiptir.
 • yeniden kullanma, geri dönüştürme, yenileme, yeniden yapma pratiğini gösterir.
 • müşterilerini mekan politikaları ve sürdürülebilirlik yaklaşımları hakkında şeffaf ve aktif bir şekilde bilgilendirir.
 • sürdürülebilir seyahat seçeneklerini teşvik eder.
 1. Yerel Topluluğa Erişim/Yerel Toplulukla Çalışma

Mekân:

 • ihtiyaçları toplar ve bu ihtiyaçlara göre yerel, ulusal ve uluslararası programlar sunar.
 • yerel hizmetleri ve programları geliştirmek için uluslararası deneyimleri kullanır.
 • Alanlarını sivil toplum örgütlerine/informal gruplara/toplumdaki gençlere sunar.
 • uzmanlıklarını eğitim programlarının kaliteli gelişimi için sunar.
 • yeni nesli teşvik etmek de dahil olmak üzere (ör. stajlar, gönüllülük), çalışmalarının tüm alanlarında yerel topluluğa istihdam sağlar.
 • topluluk üyeleri arasında diyalog için güvenli bir alan sunar.
 • diğer merkezlerle iyi uygulamaların değişimini aktif olarak teşvik eder.
 1. Eğitim Programları

Bir mekân yaygın eğitim ve gençlik çalışması hizmetleri sağlıyorsa, kaliteli eğitim hizmeti sağlamak için dikkate alınması gereken birkaç önemli husus vardır.

Mekân:

 • mekan ve uygulanan eğitim programları hakkında düzenli bir bilgi noktasına (yüz yüze veya dijital) sahiptir.
 • eğitim programları sunmaktan sorumlu nitelikli eğitmenler ve işbirlikçilerin bir listesine sahiptir.
 • uygun temel ekipman ve malzemeleri sağlar.
 • hem katılımcı hem de deneyimsel öğrenme yaklaşımıyla düzenli eğitim programları tasarlar.
 • eğitim faaliyetlerinin kalitesini teşvik eder ve mekanda yaygın eğitim uygulayanlara gerekli desteği sağlar.
 1. Çeşitli Hedef Gruplarla Çalışma

Mekân:

 • personel erişilebilirlik seçenekleriyle destek olma bilincine ve istekliliğine sahiptir.
 • olası fırsatlar ve bazı katılımcılar için erişilebilir sınırlar konusunda şeffaftır.
 • katılımcıların ihtiyaçları hakkında bilgi toplamak için alet/araçlara sahiptir.
 • eğitim veya gençlik çalışması faaliyetlerinin organizatörleri için lojistik ve destekten sorumlu bir kişiye sahiptir.
 • iletişim içeriğinde çeşitlilik unsurlarını içerir.
 • çeşitli gruplar için etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda açık ve deneyimle iletişim kurar.
 1. Çalışanların Yönetimi

Mekan:

 • personel, üzerinde anlaşmaya varılan standart ve ilkelere göre hizmet sunmaya yetkindir.
 • personel, yaygın öğrenme faaliyetlerine karşı destekleyici bir tutum sergiler.
 • yönetim, çalışanları için adil çalışma koşulları sağlar.
 • yönetim, yeni çalışanlar için sorunsuz bir işe alım süreci sağlar.
 • üzerinde anlaşılan standart ve ilkelere göre eğitim personelinin özel eğitimini ve hazırlanmasını sağlayabilir.
 • daha fazla şeffaflık sağlayan net bir hesap verebilirlik sistemine sahiptir – personel kimin ne yaptığını bilir.
 • personel, mekanın önemli hedefleri ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaşır.
 • personel için olduğu kadar gelen gruplar için de bir davranış/etik kuralları vardır (örn. nefret söyleminin olmaması, ayrımcılığın olmaması)
 1. Finansal Yönetim

Mekan:

 • yeterli finansal planlama ve yönetim uygulamalarına sahiptir ve mekanın uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlar.
 • çeşitli ağ oluşturma ve pazarlama çalışmaları yoluyla çeşitli gelir akışları sağlar.
 • müşterilerin mekanın amacına olan bağlantısına bağlı olarak farklı fiyatlandırma politikaları uygular.

Kaynak: https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/quality-checklist-for-residential-educational-centres.3324/

Çeviri: Ümit Yardım