Üye Kayıt

Üye Kayıt Formu

Üye Kayıt Formunu aşağıdaki ikona tıklayarak veya buradan indirip doldurabilirsiniz.

Doldurduğunuz ve imzaladığınız üye kayıt formlarını taratarak iletisimsskd@gmail.com adresine gönderiniz.

Ayrıca orijinal üyelik başvuru formunu da SSKD’ye ulaştırmanız gerekmektedir. 

Başvurunuzu yaptıktan sonra üyelik talebiniz ilk YK toplantısında değerlendirilecek ve üyelik durumunuzla ilgili karar tarafınıza bildirilecektir.

Üye Kayıt Formu