Sivil Toplum Örgütleri için Afet Sonrası Kriz Yönetimi Araştırması

Anket Linki: https://forms.gle/YAaRV5KmaJeitjEt9

Bu anket çalışması Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği tarafından hazırlanmış olup Sivil Toplum Örgütlerinin kriz yönetimi ile ilgili deneyimlerini ve tecrübelerine bağlı olarak görüşlerini toplamayı amaçlamaktadır. 6 Mart Kahramanmaraş depremi kısa sürede onarılamayacak yaralar açmıştır. Dayanışmayla bu yaralar sarılmaya çalışılırken, Sivil Toplum Örgütleri, deprem afeti sonrası kriz yönetiminde önemli rol oynamaktadır.  Deneyimleriniz ve görüşleriniz ile katkı sağlayacağınız bu çalışma, daha iyi bir kriz yönetimi stratejisi geliştirmek ve sonraki afetlere hazır bulunmak için önemlidir.

Bu çalışmadan elde edilecek verilerle Sivil Toplum Örgütlerinin deprem afeti sonrası kriz yönetimindeki tecrübeleriyle buna bağlı olarak önerileri belirlenecektir. Anket sonuçları, Sivil Toplum Örgütleri için daha iyi kriz yönetimi stratejileri geliştirmek amacıyla kullanılacaktır.

Anketi doldurmak yaklaşık 5 dakikanızı alacaktır. Anketin tamamlanması tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Elde edilen veriler araştırma için kullanılacak olup bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılmayacak, araştırma sonuçları ise anonim olarak sskd.org.tr adresinden paylaşılacaktır.   

Sizin fikirlerinize çok değer veriyoruz. Deneyimlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşarak, daha iyi bir kriz yönetimi stratejisi geliştirmeye yardımcı olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz.