corporate social responsibility Tag

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Şirketlerin Toplumsal Değişimdeki Rolü Merve Demirkaya & Ümit Yardım Görsel Tasarım: Aras Özer            Günümüzün hızla değişen dünyasında, şirketlerin toplumsal sorumlulukları ve bunların etkileri, sadece iş dünyasının sınırlarını değil, aynı zamanda geniş toplumsal ve çevresel konuları da kapsamaktadır. Artık şirketler, sadece finansal...