Sosyal Sorumluluk Kalite Prensipleri Tag

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (International Standard for Organisations - ISO ) 1947’de kurulmuştur. 60 yılı aşkın süredir özel sektör için kalite çalışmaları yürütmektedir. Sosyal sorumlulukta ise kalite henüz birkaç yıldır konuşulmaya başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında sivil toplum olarak daha çok yolumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Bu yolda yürürken...